Love Your Monsters

Silas Inoue and Anders Brinch
Store Tårn, Christiansø, 2020

Af Nanna Stjernholm

I et fyrtårn, en del af en gammel søfæstning på den alleryderste kant af Danmark, vokser en sær verden frem, fuld af monstrøse skabninger, egenrådig teknologi og utæmmede planter, der spirer vildt og forgrener sig ud i tårnets runde rum. Lange perlerækker hænger fra loftet, som udstrakte, muterede dna-strenge. De mange hundrede perler er håndlavet i brændt keramik. Perlestrengene spænder rummet ud og understreger det totalgreb, der har overtaget tårnet. Kugleformen multiplicerer sig gennem udstillingen i et utal af akrylkugler. De transparente sfærer er er en slags mikroversioner af selve udstillingen: Et lille univers foldet ind i en dugdråbe eller cellelignende boble, der bebos af små væsener, emballage, plastikfragmenter og plantedele i et forseglet økosystem.

Love Your Monsters er en opdagelsesrejse ind i en muteret natur, en fortidig eller fremtidig postapokalypse, hvor monster og menneske ikke er hinandens modsætninger. Udstillingen er lavet af kunstnerduoen Shabu Shabu, der består af Anders Brinch og Silas Inoue, som sammen har skabt en totalinstallation, der gror frem som et omsorgsfuldt scenarie i udstillingslokalet i Store Tårn på Christiansø.

Udstillingens titel er hentet fra den franske filosof Bruno Latours essay Love Your Monsters (2012), hvor han ser Mary Shellys gotiske klassiker Frankenstein (1818) som et billede på det moderne menneskes største fejltagelse: at vi ikke har forstået at drage en opmærksom omsorg for vores teknologiske frembringelser. Det er ikke Dr. Frankensteins monster i sig selv, der er problemet – men derimod doktorens manglende omsorg for sin skabning, der udgrænser den fra samfundet og overhovedet gør den til et monster.

Med en hilsen til Frankenstein nuancerer Latour sin modernitetskritik, hvori han opløser distinktionerne mellem natur og kultur, mellem videnskab og tro, mellem tingen og mennesket og erklærer at mennesket aldrig har været moderne. Det er Dr. Frankensteins monster et udtryk for, forstået på den vis, at vi siden industrialiseringen ikke har erkendt at naturen også findes i os selv. I udstillingen er grænsen mellem, hvad der er menneskeskabt kultur og det vi kalder natur, faldet sammen og bekræfter Latour i, at der er natur i kulturen og omvendt.

Bruno Latour afviser tanken om, at mennesket kan adskille sig fra naturen gennem teknologi og hævder i stedet, at vi bliver draget mere og mere ind i de økosystemer, der understøtter os. Men sammenblandingen af natur og teknologi er ikke noget dårligt, måske snarere noget vi bør dyrke og respektere. Når vi udforsker det ukendte, skriver Latour, må vi hele tiden forvente det uventede.

Det er netop den stemning der sættes i tårnrummet på Christiansø, hvor ukendte skabninger og kultiveret såvel som mere vildtvoksende plantevækster spirer under tårnets store glastag. Rundt omkring i landskabet hænger en art af androide væsener. En gren udgør ét af væsenernes krop, som hænger hjælpeløst ned fra loftet, andre igen er lavet i latex. Deres 3D-printede hoveder snapper og vibrerer i den tomme luft. Efterladte skabninger, der ubehjælpsomt sidder fast i deres forprogrammerede animation af det vi kender som liv. Måske et ekko fra fremtiden. Men om det androide væsen er et varsel om forhåbningsfulde tider eller et mildt apokalyptisk kaos er uvist.                       

Et næsten fem meter stort goplelignende væsen tårner sig op og er blandt de få værker i udstillingen, der er placeret på gulvet. Goplevæsnet vækker samme uvished som de snappende androider. Det rækker både frem i tiden og peger tilbage i historien som et mytisk urvæsen. Der har eksisteret gopler på jorden i over 500 millioner år og arten vil med stor sandsynlighed overleve menneskeheden. Deres tilstedeværelse i udstillingen er med til at kollapse vores lineære tidsbegreb og dermed også forestillingen om progression. Det er snarere figurer og scenarier vi kan bruge til at tænke med og forestille os mere forbundne og cykliske alternativer. 

Udstillingen Love Your Monsters kan derfor også ses i relation til et begreb biolog og filosof Donna Haraway har beskrevet som andetsteder. Andetsteder skal forstås, som et ønske om at blive ved med at skabe verdener og steder for alternative fortællinger. Hvor man må elske det fremmede, monsteret, i sig selv, for at kunne skabe nye fremtidsscenarier. Scenarier, hvor det ikke længere giver mening at skelne mellem kultur og natur, teknologi og menneske etc. men som er ”lige så fulde af død som de er af liv, lige så fulde af afslutninger, selv af massemord, som de er af begyndelser”, som Haraway skriver. På samme måde som Haraway ønsker at skabe nye flerartede fortællinger er udstillingen Love your Monsters et forsøg på at artikulere og udfordre de historiske kræfter, der former den posthumane og teknovidenskabelige verden.

Udstillingens måde at skabe forskydninger i de gængse fortælleformer om relationen mellem bl.a. menneske, natur og teknologi skaber et mangfoldigt og forhåbningsfuldt landskab – og langt fra en utopisk eventyrfortælling. Silas Inoue og Anders Brinch påpeger derimod, at det vi føler os fremmedgjort overfor, fx natur og teknologi, ikke kan skrives ud af vores fortællinger – og må ikke stigmatiseres eller marginaliseres, som Dr. Frankenstein gjorde med sit monster. 

Love Your Monsters er en forestilling om en verden, hvor menneske, natur og teknologi nærer hinanden og sameksisterer i endnu ukendte økosystemer. Her blander robotter sig med menneskelignende kæmpegopler og hundredvis af vækster, der for en stund har taget bolig i Store Tårn på Christiansø – som en påmindelse om, at det monstrøse lever i os selv.

Anders Brinch (f.1971) & Silas Inoue (f.1981) har tidligere udstillet sammen i Chinese European Art Center, i Xiamen, og ACME Gallery i Los Angeles. Dette er tredje udstilling hvor de samarbejder under navnet Shabu Shabu, der også er navnet på en traditionel japansk fondueret – en social ret som man sammensætter, tilbereder og spiser sammen. Ideen med Shabu Shabu er netop en form for kunstnerisk ”hotpot” – en ikke- fastdefineret platform, hvor forskellige ideer og eksperimenter kan afprøves i skiftende lokaliteter og konstellationer af udstillinger.